santalucija_local_council

  English
  
  

IL-KUNSILL PREŻENTI  

il_kunsill_prezenti  

Mix-xellug ghal-lemin:

Joseph Bonello (Kunsillier), Terrence Ellul (Vici Sindku), Frederick Cutajar (Sindku), Caroline Galea (Kunsilliera),Victor Camilleri (Kunsillier),Caroline Silvio (Segretarju Ezekuttiv)  

Is-Sitt Kunsill ta’ Santa Luċija ġie elett fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali li saret f’Marzu 2012. Din l-elezzjoni ġiet ikkontestata minn seba' kandidati tal-Partit Laburista u tlett kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Minn dawn ġew eletti erba' kandidati tal-Partit Laburista u kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Dawn il-kandidati eletti jiffurmaw il-Kunsill preżenti.

Is-Sur Frederick Cutajar ġie maħtur Sindku ghas-sitt darba konsekuttiva, b’vot unanimu fil-Laqgħa tal-Kunsill li saret nhar l-Erbgha, 4 ta’ April 2012. Is-Sur Joe Balzan ġie maħtur Viċi Sindku ghar-raba darba konsekuttiva b'vot unanimu waqt l-istess laqgħa.

Fil-21 ta' Ġunju 2012, is-Sur Joe Balzan ħalliena u l-kariga ta' Viċi Sindku sar vakanti. Is-Sur Terrence Ellul ġie elett Viċi Sindku fil-5 ta' Lulju 2012. Is-Sur Victor Camilleri ġie elett Kunsillier matul by-election li saret f'l-4 ta' Lulju 2012.Itla 'l fuq

 Kunsilliera | Karigi  | Ex-Kunsilli | Elezzjonijiet | Minuti 3314 (20/10/14) | Minuti 3314 (20/10/14) | Minuti 3314 (20/10/14) | Minuti 1713 (26/08/2013) | Minuti 1713 (26/08/2013) | Minuti 1713 (26/08/2013) 
© Drittijiet - Santa Lucija 2002
Disclaimer (Malti)
Segretezza Personali
Għajnuna
Mistoqsijiet
DOI
GOV.MT
Created by Liquid Studios Ltd.